EnviMap Krzysztof Pyszny envimap.pl

EnviMap | ochrona środowiska | ekspertyzy | opracowania | raporty środowiskowe


https://envimap.pl

Do sporządzenia opracowań środowiskowych potrzeba niezwykle rozległej interdyscyplinarnej wiedzy, w szczególnych sytuacjach zdefiniowanych w art. art. 74a. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) określono literalnie, kto może opracować prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
NIP: 6272468074
REGON: 366345681
WWW:

Godziny otwarcia:
Pon. - Pią. 8:00-16:00
2019 | © wszelkie prawa zastrzeżone